Przegląd gazowy

Przegląd gazowy

Dom 0 Comment

Każdy budynek użytkowy musi cechować się dużym bezpieczeństwem dla osób, które w nim przebywają. Dlatego też, nie dziwi fakt, że obowiązujące przepisy prawa wprowadzają szereg unormowań związanych z przeglądami, jakie muszą być wykonywane na terenie konkretnych nieruchomości. Jednym z obowiązków właściciela lub zarządcy budynku jest zadbanie o dokonywanie regularnej kontroli instalacji gazowej, czyli potocznie przegląd gazowy. Najlepiej, jeśli przeprowadzana jest ona w tym samym czasie, co przegląd przewodów, czy kanałów spalinowych i wentylacyjnych. Łączne sprawdzenie tych wszystkich parametrów pozwoli w pełni zagwarantować bezpieczeństwo! Sprawdź więc, jakie czynności składają się na taki przegląd, jak często należy dokonywać kontroli oraz kto musi o to zadbać!

Kto odpowiada za regularne dokonywanie przeglądów gazowych?

Przepisy normatywne wskazują, że dbałość o dokonywanie regularnych instalacji gazowych leży w gestii właścicieli obiektów lub zarządców budynków. Taka osoba musi pamiętać o załatwieniu regularnych kontroli, jak również opłaceniu wszystkich związanych z tym kosztów. Taki podmiot musi więc na bieżąco sprawdzać, kiedy ostatni raz miała miejsce taka kontrola. A jeśli zbliża się czas kolejnego przeglądu, musi odpowiednio wcześniej umówić się z profesjonalną firmą zajmującą się tego typu działalnością. Jeśli chodzi o częstotliwość takich kontroli, to przepisy prawa budowlanego wskazują, że trzeba dokonywać ją przynajmniej raz do roku. Ponadto, należy wspomnieć o tak zwanej głównej próbie szczelności, która musi zostać dokonana w kilku wyjątkowych sytuacjach. Jedną z nich jest oddanie do użytku nowej instalacji, druga to oddanie do użytku instalacji, która została zmodernizowana, natomiast trzecia sytuacja to oddanie do użytku instalacji gazowej, która była nieużywana przez co najmniej pół roku.

Jak wygląda kontrola instalacji gazowej?

Na tego typu przeglądy składa się cały szereg różnorodnych działań. Wśród nich wyróżnia się chociażby:

  • funkcjonowanie instalacji na poziomie piwnic
  • sprawdzenie przewodów znajdujących się wewnątrz oraz na zewnątrz budynku
  • zweryfikowanie poziomów i pionów gazowych
  • kontrola dostępu do kurków i zaworów instalacyjnych
  • szczelności połączeń pomiędzy poszczególnymi gwintami oraz kurkami
  • stan gazomierza i aparatów gazowych
  • obecność tlenku węgla w poszczególnych pomieszczeniach w budynku
  • stężenie gazu w przewodach instalacyjnych
  • sprawdzenie sprawności użytkowanych urządzeń oraz sprzętów gazowych

Co powinien zawierać protokół z przeglądu instalacji gazowej?

Swego rodzaju zwieńczeniem przeglądu instalacji gazowej jest sporządzenie protokołu. Dokument ten jest przygotowywany przez osoby, które są uprawnione do sprawdzania szczelności instalacji gazowej. Jest to nie tylko potwierdzenie dokonanej kontroli, ale również konkretny zestaw informacji związanych z dokonanym przeglądem. Jeśli dojdzie do jakiegoś przykrego wydarzenia, ewentualne szkody mogą zostać naprawione przez ubezpieczyciela jedynie wtedy, gdy zostanie mu przekazany aktualny protokół z dokonanego w odpowiednim czasie przeglądu. W protokole muszą znaleźć się chociażby następujące informacje – data przeprowadzenia kontroli, zakres przeglądu oraz charakter dokonanych w jego trakcie czynności, wyniki pomiarów, poczynione ustalenia, jak również zalecenia, uwagi oraz kwestie, które w najbliższym czasie muszą zostać naprawione. Bardzo często umieszcza się tam również wskazania dotyczące dalszej eksploatacji nieruchomości. Jeśli niezbędne jest dokonanie jakichś modernizacji, osoba zainteresowana musi się do nich bezsprzecznie dostosować. Bezpośrednio wskazuje to na zaletę takich przedmiotów. Bowiem pozwalają one, jeszcze przed pojawieniem się większego problemu, zlokalizować miejsce usterki i zapobiec jej powiększeniu się. Wad instalacji, wskazanych w protokole, nie można pomijać. Bowiem ich naprawienie będzie w późniejszym czasie weryfikowane. A niezastosowanie się do tych wszystkich wskazań stanowi wykroczenie i może wiązać się z koniecznością zapłacenia grzywny o ustalonej wysokości. Taki protokół zostaje na końcu podpisany zarówno przez osobę, która go sporządziła, jak również przez podmiot zlecający kontrolę, czyli na przykład właściciela budynku.

Podsumowanie

Nawet, jeśli wydaje Ci się, że w Twoim domu instalacja gazowa działa bez zarzutu, musisz pamiętać, że systematyczne przeglądy to obowiązek, z którego po prostu musisz się wywiązać. Przed taką kontrolą wykonywaną przez specjalistów, musisz przygotować plan instalacji gazowej zamieszczonej w budynku. Zdecydowanie ułatwi to pracę ekipy kontrolującej i przyspieszy wyszukiwanie przez nich poszczególnych przewodów. Lekceważące podchodzenie do kwestii tego typu przeglądów wiąże się z samymi negatywnymi skutkami. Przede wszystkim igra się wtedy z losem i naraża na bezpieczeństwo siebie oraz swoich bliskich. Jednocześnie trzeba liczyć się z tym, że samo dokonanie kontroli to dopiero początek. Równie ważne jest zastosowanie się do zaprezentowanych z protokole zaleceń i naprawienie wszystkich usterek.

Leave a comment

Back to Top