Edukacja domowa

Edukacja domowa

Dom 0 Comment

Na Zachodzie – w państwach takich jak Stany Zjednoczone czy Wilka Brytania, edukacja domowa jest bardzo popularna. W naszym kraju z takiego rozwiązania, jak na razie, korzysta niewiele osób, jednak wszystko wskazuje na to, że w przyszłości może się to diametralnie zmienić. Czy to oznacza, że za parę lat szkoły zupełnie opustoszeją? Raczej nie ma takiego zagrożenia, jednak naprawdę warto pochylić się nad zjawiskiem określane jako homeschooling. Sprawdź czym się ono charakteryzuje, jakie są wymagania z nim związane oraz co przemawia za tym, aby Twoje dziecko uczyło się w domu. Poniższe informacje na pewno pomogą Ci podjąć decyzję w tym zakresie!

Czym jest edukacja domowa i co zrobić, żeby ją rozpocząć?

Edukacja domowa polega na rezygnacji z uczęszczania dziecka do tradycyjnej szkoły. W zamian za to uczeń zdobywa niezbędną wiedzę we własnym domu. Nauczaniem w taki sposób zajmują się zwykle jego rodzice lub wynajęci w tym celu nauczyciele. W naszym kraju, nauczanie w taki właśnie sposób możliwe jest od 1991 roku, warty podkreślenia jest fakt, że edukacja domowa jest w pełni legalnym rozwiązaniem. Jednak nie można powiedzieć, że jest to popularna metoda nauczania w Polsce – dane statystyczne wskazują, że taką metodą nauczanych jest około 14 000 uczniów. Najczęściej są to uczniowie szkół podstawowych, najmniej jest natomiast uczniów szkół średnich pobierających naukę w taki oryginalny sposób. Jednak, aby dziecko rozpoczęło uczenie się w miejscu swojego zamieszkania niezbędne jest spełnienie kilku przewidzianych przez prawo warunków. Należą do nich: uzyskanie opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej, zdobycie zgody na takie nauczanie od dyrektora szkoły, do której powinno uczęszczać dziecko, oświadczenie potwierdzające przygotowanie w domu odpowiednich warunków do nauki oraz zobowiązanie się do tego, że dziecko każdego roku przystąpi do egzaminów, które sprawdzą jego kwalifikację, wiedzą oraz czynione postępy edukacyjne. Praktyka oraz prowadzone w tej tematyce badania pokazują, że edukacja domowa przynosi w wielu przypadkach o wiele lepsze efekty niż tradycyjne formy nauczania. Dla przykłady warto wskazać, że taką metodą uczyły się osoby takie jak: Leonardo da Vinci, Blaise Pascal, czy Agatha Christie. Jednak warto pamiętać, że takie nieszablonowe rozwiązanie ma zarówno swoje wady jak i zalety. Należy więc zwrócić na nie uwagę.

Jakie są zalety edukacji domowej?

Jest wiele mocnych stron, którymi homeschooling góruje nad tradycyjnymi sposobami nauczania. Oto najważniejsze z nich:

 • indywidualne podejście do ucznia
 • dostosowanie tempa nauczania do możliwości ucznia
 • rodzic może spędzać więcej czasu ze swoim dzieckiem
 • to sposób na lepsze poznanie dziecka przez rodzica
 • duży wpływ na sposób, w jaki przekazywana jest wiedza
 • możliwość zastosowania oryginalnych metoda nauczania, które nie nudzą tak szybko jak zwykły wykład, czy rozwiązywanie zadań
 • dziecko zyskuje więcej wolnego czasu, który może poświęcać na odpoczynek i rozwój swoich pasji oraz zainteresowań
 • to szansa na osób niepełnosprawnych, które mają problemy z dotarciem do szkoły
 • rozwój indywidualności dziecka i skupienie się na jego najmocniejszych stronach, które pielęgnuje się z największą troską i uwagą
 • dziecko może swobodnie i bez stresu się rozwijać
 • pobudzona zostaje jego osobista kreatywność i wyobraźnia
 • wiedza może być zdobywana o każdej porze dnia – szczególnie w tej, kiedy dziecko najłatwiej przyswaja nowe wiadomości
 • dziecko nie ma styczności z agresywnymi i patologicznymi zachowaniami, jakie reprezentują w szkole jego równolatkowie

Czy nauka w domu ma jakieś wady?

Słabych stron edukacji domowej jest nieco mniej niż zalet, jednak również warto je poznać, aby podjąć decyzję dotyczącą tego, czy zastosować w przypadku swojego dziecka właśnie taką metodę nauczania. Oto wady, które nasuwają się na myśl w pierwszej kolejności:

 • dziecko nie ma kontaktu z rówieśnikami, jest wyizolowane
 • mniejsza ilość kolegów i koleżanek, które posiada dziecko
 • poziom nauczania jest uzależniony od wiedzy, jaką posiada osoba ucząca
 • brak dostępu do pomocy dydaktycznych, jakimi dysponuje szkoła
 • dziecko nie ma możliwości nauczenia się zdrowej rywalizacji z innymi ludźmi
 • przynajmniej jeden rodzic musi rezygnować z pracy, aby móc uczyć dziecko
 • dziecko nie ma możliwości konfrontowania swojego sposobu myślenia z innymi ludźmi
 • w przyszłości uczeń może mieć problemy z funkcjonowaniem w społeczeństwie i nawiązywaniem kontaktów z innymi ludźmi
 • trudności z optymalną organizacją dnia codziennego
 • konieczność ponoszenia inwestycji finansowych związanych z nauczaniem
 • rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za wyniki jakie osiąga ich dziecko

Podsumowanie

Podejmując decyzję dotyczącą tego, w jaki sposób ma przebiegać edukacja Twojego dziecka musisz wziąć pod uwagę wiele kwestii. Najważniejsze jest jednak, abyś kierował się przede wszystkim dobrem Twojego dziecka i jego indywidualnymi potrzebami. Pamiętaj, że okres kształcenia się dziecka i jego dojrzewania jest niezwykle ważny i w dużej mierze determinuje jego przyszłość. Nie jest to więc czas na eksperymenty i testowanie metod, które są dla Twojego dziecka nieodpowiednie.

Leave a comment

Back to Top